പേജുകള്‍‌

പ്രഥമ ബ്ലോഗ്

മക്കളെ,

അങ്ങനെ ഞാനും ഒരു ബ്ലോഗനായി. ഈ സംരംഭം എന്റെ മഹാനായ സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ശ്രീമാന്‍ ഗിരിഷിനു സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

സ്വന്തം
അജിത്