പേജുകള്‍‌

അമേരിക്കൻ ജീവിതം

ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്കപ്പുറത്തു തികച്ചും അപരിചിതമായ ഒരു നാട്ടിൽ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും കാണാതെ കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു പ്രവാസി എന്നാൽ എന്താണെന്നും അവന്റെ നഷ്ടങ്ങളും വേദനകളും എന്തൊക്കെയെന്നും...

                                                                              *****
ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളോ വിമാനങ്ങളുടെ ഇരംബലോ, ചീറിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങളോ ഇല്ല.പകരം ചെറിയ ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, വൃത്തിയേറിയ റോഡുകളും പരിസരങ്ങളും.. നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ ഇടതടവില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ..നിറയെ വന്മരങ്ങൾ..അവയൊക്കെ ശിശിരകാലത്തിന്റെ സ്മരണകളുമായി ഇലകൊഴിഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ്..എന്നാൽ ചെറു മരങ്ങൾ വസന്തകാലത്തിന്റെ വരവ് 
അറിയിക്കാനെന്നവണ്ണം തളിർത്ത്‌ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു..വാഹനങ്ങളുടെ നിർത്താതെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളോ ആൾക്കാരുടെ കലഹങ്ങലോ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ശാന്തസുന്ദരമായ സ്ഥലം... ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചാറ്റൽ മഴ..അല്ലെങ്കിൽ പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ തണുപ്പിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വരവ്..ചിലപ്പോൾ പാലൊളി തൂകുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ..അങ്ങനെ ദിനംപ്രതി മാറി വരുന്ന അമേരിക്കയിലെ ജീവിതം ഞാൻ നോക്കി കാണുകയാണ്...കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ്..